ZUZENDARITZA BATZORDEA

Lehendakaria
Mikel Escalera

Lehendakariordea
Victoria Omay

Idazkaritza
Irene Larrimbe

Diruzaina
David Tavares